Stowarzyszenie Gmin Pojezierza Wałeckiego

 

Stowarzyszenie Gmin Pojezierza Wałeckiego  zostało utworzone 9 maja 1997 r. W jego skład weszły wówczas gminy Człopa, Jastrowie, Mirosławiec, Tuczno, gmina wiejska Wałcz i miasto Wałcz.

Pomysłodawcą zawiązania tej organizacji i pierwszym przewodniczącym Stowarzyszenia został ówczesny Burmistrz Miasta Wałcz Zdzisław Tuderek.

Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest zintegrowanie gmin leżących na Pojezierzu Wałeckim wokół wspólnych celów gospodarczych i społecznych a w tym głównie w zakresie turystyki, rekreacji, czynnego wypoczynku i infrastruktury turystycznej.

A > A