Stowarzyszenie Gmin Pojezierza Wałeckiego

Cmentarz Wojenny w Wałczu - pamięć o ludziach i wydarzeniach

Ty też możesz mieć swój udział w projekcie:

Porozmawiaj z dziadkiem, babcią, znajomymi: może pamiętają działania związane z tworzeniem Cmentarza Wojennego, może znają kogoś, kto przy tym pracował. Może słyszeli wspomnienia ludzi, którzy byli świadkami działań wojennych i powojennych. Może znają historię kogoś, kto jest pochowany na tym cmentarzu?

Czekamy na takie wspomnienia i informacje! e-Mail: cw-walcz@tlen.pl 

Prowadzisz działalność gospodarczą, świadczysz usługi przydatne turystom?

Twoje wizytówki i ulotki możemy przekazywać turystom w „PROMOPACE”

kontakt: sgpw@tlen.pl

Organizujesz spływy kajakowe?
Masz wolne miejsca noclegowe?
Masz uprawnienia przewodnika?
Organizujesz zajęcia dla dzieci?
Masz pomysł na ofertę zajęć dla turystów
(pokazy rzemiosła dawnego, malowania, fotografowania, szydełkowania itp.) ?

Zapraszamy do współpracy!

Twoją ofertę przedstawimy
turystom indywidualnym, grupom pobytowym, 
biurom turystycznym!  

Wypełnij ankietę, powiedz, co sądzisz o potencjale turystycznym Pojezierza Wałeckiego

 

 1. Co Twoim zdaniem jest  atutem turystycznym regionu – w skali 1-10?
 2. Czego brakuje w regionie, co mogłoby być ważne dla turystów?
 3. Czy chciałbyś/chciałabyś wziąć udział w akcji promującej Pojezierze Wałeckie?

                                    Kontakt: sgpw@tlen.pl

 

Stowarzyszenie Gmin Pojezierza Wałeckiego  zostało utworzone 9 maja 1997 r. W jego skład weszły wówczas gminy Człopa, Jastrowie, Mirosławiec, Tuczno, gmina wiejska Wałcz i miasto Wałcz.

Pomysłodawcą zawiązania tej organizacji i pierwszym przewodniczącym Stowarzyszenia został ówczesny Burmistrz Miasta Wałcz Zdzisław Tuderek.

Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest zintegrowanie gmin leżących na Pojezierzu Wałeckim wokół wspólnych celów gospodarczych i społecznych a w tym głównie w zakresie turystyki, rekreacji, czynnego wypoczynku i infrastruktury turystycznej.

 A  A

Cele Stowarzyszenie Gmin Pojezierza Wałeckiego

 • Inicjowanie, przygotowanie i realizacja na terytorium zrzeszonych w Stowarzyszeniu gmin wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi i współpracy samorządów,
 • Tworzenie warunków do rozwoju turystyki w szczególności poprzez promocję walorów Pojezierza Wałeckiego
 • Uczestnictwo w imprezach targowych 
 • Publikacja wydawnictw promocyjnych
 • Oznakowanie atrakcji turystycznych na terenie Pojezierza
 • Wspomaganie członków Stowarzyszenia w realizacji zadań własnych i zleconych
 • Pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pomocowych Unii Europejskiej oraz międzynarodowych instytucji finansowych, na realizację zadań statutowych
 • Inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społeczno-gospodarczemu rozwojowi regionu
 • Wspieranie i popieranie przedsięwzięć, firm, organizacji oraz osób działających zgodnie z celami statutowymi Stowarzyszenia.

DLA DZIECI:  KOLOROWANKI,  MEMORY, PUZZLE

Zarząd SGPW

 1. Maciej Żebrowski – Przewodniczący (Burmistrz Miasta Wałcz)
 2. Jerzy Bekker – Członek Zarządu (Burmistrz Człopy)
 3. Krzysztof Hara - Członek Zarządu (Burmistrz Tuczna)

Członkowie SGPW

ze Stowarzyszeniem w wielu projektach współpracuje