Stowarzyszenie Gmin Pojezierza Wałeckiego

zapal wirtualny znicz bohaterom

 

Stowarzyszenie Gmin Pojezierza Wałeckiego  zostało utworzone 9 maja 1997 r. W jego skład weszły wówczas gminy Człopa, Jastrowie, Mirosławiec, Tuczno, gmina wiejska Wałcz i miasto Wałcz.

Pomysłodawcą zawiązania tej organizacji i pierwszym przewodniczącym Stowarzyszenia został ówczesny Burmistrz Miasta Wałcz Zdzisław Tuderek.

Głównym zadaniem Stowarzyszenia było zintegrowanie gmin leżących na Pojezierzu Wałeckim wokół wspólnych celów gospodarczych i społecznych a w tym głównie w zakresie turystyki, rekreacji, czynnego wypoczynku i infrastruktury turystycznej.

 A  A

DLA DZIECI:  KOLOROWANKI,  MEMORY, PUZZLE

Członkowie SGPW

ze Stowarzyszeniem w wielu projektach współpracuje