Stowarzyszenie Gmin Pojezierza Wałeckiego

Gmina Człopa

Człopa należy do najstarszych miast w regionie gdyż liczy ponad 755 lat. Według podań miasto było stolicą Dzierżykraja, księcia pomorskiego który uważany jest za protoplastę słynnego w Wielkopolsce rodu Czarnkowskich. Rozległe kompleksy leśne są ostoją dzików, jeleni i lisów; żyją tu także borsuki i jenoty, na ciekach wodnych spotkać można wydrę i bobra, a miejscowe bagniska stanowią dom dla żółwia błotnego. 
       Liczne jeziora o czystej wodzie, pensjonaty i stawy rybne stanowią raj dla wędkarzy i  amatorów sportów wodnych. Do najatrakcyjniejszych zaliczyć można jeziora: Szczurzacz, Trzebin , Załom, Zamieć, Dłusko, Kochlin Duży, Młyński Staw. Cieszynka, Drawa i Płocicza to piękne rzeki będące  doskonałym  miejscem na organizację spływów kajakowych. 
       Dużą atrakcję dla turystów stanowi także otwarta w lipcu 2001 roku ścieżka pieszo- rowerowa "Brzegiem człopskich jezior" o łącznej długości 18 km, rezerwat florystyczny Stary Załom i użytek ekologiczny "Bagno Raczyk" a także Drawieński Park Narodowy.